אוגוסט 2023

ההדחה הקרובה – שני סקרים, הדחה אחת

ההדחה הקרובה מחולקת לשניים. כל דיירי הבית בכל אחת מהקבוצות מועמדים בנפרד להדחה. לאחר מכן דייר אחד מהשניים שיסיימו אחרונים בכל אחת מהקבוצות יהיה המודח הבא.
עפ"י המסתן, סיכוי טוב שאורי נגד ועדן יהיה במקום האחרון בכל קבוצה בשל היותם דיירים חדשים בבית. אך נדע בוודאות בתוכנית הקרובה.

Scroll to Top