המקום הרביעי: שניר

שניר סיים את העונה במקום הרביעי. בבית נותרו סתיו, יענקי ויובל מעתוק

Scroll to Top