הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629977635ה', 08/26/2021 - 13:33אור
1629977660ה', 08/26/2021 - 13:34עומר
1629977788ה', 08/26/2021 - 13:36טיטי
1629977808ה', 08/26/2021 - 13:36אורן
1629977828ה', 08/26/2021 - 13:37אורן
1629977843ה', 08/26/2021 - 13:37אורן
1629977847ה', 08/26/2021 - 13:37אורן
1629977849ה', 08/26/2021 - 13:37אורן
1629977886ה', 08/26/2021 - 13:38אורן
1629977897ה', 08/26/2021 - 13:38תמיר
1629977936ה', 08/26/2021 - 13:38אורן
1629977987ה', 08/26/2021 - 13:39תמיר
1629978026ה', 08/26/2021 - 13:40תמיר
1629978061ה', 08/26/2021 - 13:41תמיר
1629978088ה', 08/26/2021 - 13:41אורן
1629978145ה', 08/26/2021 - 13:42טיטי
1629978160ה', 08/26/2021 - 13:42אורן
1629978372ה', 08/26/2021 - 13:46תמיר
1629978394ה', 08/26/2021 - 13:46אורן
1629978435ה', 08/26/2021 - 13:47אורן

עמודים