הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1630295601ב', 08/30/2021 - 05:53טיטי
1630298832ב', 08/30/2021 - 06:47שרית
1630299082ב', 08/30/2021 - 06:51שרית
1630337971ב', 08/30/2021 - 17:39אורן
1630339569ב', 08/30/2021 - 18:06שרית
1630339799ב', 08/30/2021 - 18:09שרית
1630355662ב', 08/30/2021 - 22:34אורן
1630383428ג', 08/31/2021 - 06:17עומר

עמודים