הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629977290ה', 08/26/2021 - 13:28אורן
1629977301ה', 08/26/2021 - 13:28עומר
1629977325ה', 08/26/2021 - 13:28אורן
1629977327ה', 08/26/2021 - 13:28אורן
1629977336ה', 08/26/2021 - 13:28תמיר
1629977341ה', 08/26/2021 - 13:29אור
1629977360ה', 08/26/2021 - 13:29אורן
1629977361ה', 08/26/2021 - 13:29אורן
1629977364ה', 08/26/2021 - 13:29אור
1629977403ה', 08/26/2021 - 13:30אורן
1629977434ה', 08/26/2021 - 13:30אורן
1629977472ה', 08/26/2021 - 13:31אור
1629977495ה', 08/26/2021 - 13:31אורן
1629977500ה', 08/26/2021 - 13:31עומר
1629977529ה', 08/26/2021 - 13:32אורן
1629977540ה', 08/26/2021 - 13:32אורן
1629977540ה', 08/26/2021 - 13:32אורן
1629977543ה', 08/26/2021 - 13:32אור
1629977571ה', 08/26/2021 - 13:32אורן
1629977619ה', 08/26/2021 - 13:33אורן

עמודים