הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629975592ה', 08/26/2021 - 12:59טיטי
1629975657ה', 08/26/2021 - 13:00אורן
1629975792ה', 08/26/2021 - 13:03תמיר
1629975815ה', 08/26/2021 - 13:03אורן
1629975940ה', 08/26/2021 - 13:05תמיר
1629975991ה', 08/26/2021 - 13:06עומר
1629975994ה', 08/26/2021 - 13:06אורן
1629976003ה', 08/26/2021 - 13:06תמיר
1629976027ה', 08/26/2021 - 13:07אורן
1629976137ה', 08/26/2021 - 13:08אורן
1629976227ה', 08/26/2021 - 13:10אור
1629976318ה', 08/26/2021 - 13:11תמיר
1629976356ה', 08/26/2021 - 13:12אורן
1629976398ה', 08/26/2021 - 13:13תמיר
1629976432ה', 08/26/2021 - 13:13אורן
1629976436ה', 08/26/2021 - 13:13אורן
1629976564ה', 08/26/2021 - 13:16שרית
1629976590ה', 08/26/2021 - 13:16שרית
1629976607ה', 08/26/2021 - 13:16שרית
1629976670ה', 08/26/2021 - 13:17תמיר

עמודים