הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629974114ה', 08/26/2021 - 12:35אורן
1629974135ה', 08/26/2021 - 12:35תמיר
1629974137ה', 08/26/2021 - 12:35אורן
1629974157ה', 08/26/2021 - 12:35אורן
1629974186ה', 08/26/2021 - 12:36אורן
1629974206ה', 08/26/2021 - 12:36אורן
1629974208ה', 08/26/2021 - 12:36אורן
1629974234ה', 08/26/2021 - 12:37אור
1629974286ה', 08/26/2021 - 12:38אורן
1629974362ה', 08/26/2021 - 12:39תמיר
1629974373ה', 08/26/2021 - 12:39אורן
1629974401ה', 08/26/2021 - 12:40אורן
1629974417ה', 08/26/2021 - 12:40אורן
1629974433ה', 08/26/2021 - 12:40אורן
1629974473ה', 08/26/2021 - 12:41אורן
1629974475ה', 08/26/2021 - 12:41עומר
1629974498ה', 08/26/2021 - 12:41אורן
1629974521ה', 08/26/2021 - 12:42אורן
1629974531ה', 08/26/2021 - 12:42אורן
1629974574ה', 08/26/2021 - 12:42אור

עמודים