הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629979247ה', 08/26/2021 - 14:00אורן
1629979290ה', 08/26/2021 - 14:01אורן
1629979385ה', 08/26/2021 - 14:03אורן
1629979519ה', 08/26/2021 - 14:05אורן
1629979539ה', 08/26/2021 - 14:05אור
1629979559ה', 08/26/2021 - 14:05אורן
1629979648ה', 08/26/2021 - 14:07תמיר
1629979656ה', 08/26/2021 - 14:07אורן
1629979672ה', 08/26/2021 - 14:07אורן
1629979711ה', 08/26/2021 - 14:08אורן
1629979735ה', 08/26/2021 - 14:08אורן
1629979753ה', 08/26/2021 - 14:09טיטי
1629979839ה', 08/26/2021 - 14:10אורן
1629979854ה', 08/26/2021 - 14:10טיטי
1629979874ה', 08/26/2021 - 14:11אורן
1629979884ה', 08/26/2021 - 14:11אורן
1629979886ה', 08/26/2021 - 14:11שרית
1629979913ה', 08/26/2021 - 14:11אורן
1629979941ה', 08/26/2021 - 14:12אורן
1629979956ה', 08/26/2021 - 14:12שרית

עמודים