הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629972859ה', 08/26/2021 - 12:14עומר
1629972860ה', 08/26/2021 - 12:14אורן
1629972937ה', 08/26/2021 - 12:15אורן
1629972976ה', 08/26/2021 - 12:16אורן
1629972989ה', 08/26/2021 - 12:16שרית
1629973002ה', 08/26/2021 - 12:16אורן
1629973029ה', 08/26/2021 - 12:17עומר
1629973050ה', 08/26/2021 - 12:17אורן
1629973113ה', 08/26/2021 - 12:18עומר
1629973225ה', 08/26/2021 - 12:20אורן
1629973227ה', 08/26/2021 - 12:20אורן
1629973242ה', 08/26/2021 - 12:20טיטי
1629973253ה', 08/26/2021 - 12:20עומר
1629973259ה', 08/26/2021 - 12:20אורן
1629973320ה', 08/26/2021 - 12:22אורן
1629973341ה', 08/26/2021 - 12:22אורן
1629973374ה', 08/26/2021 - 12:22אורן
1629973394ה', 08/26/2021 - 12:23אורן
1629973436ה', 08/26/2021 - 12:23אורן
1629973570ה', 08/26/2021 - 12:26טיטי

עמודים