הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629437431ו', 08/20/2021 - 07:30אור
1629437444ו', 08/20/2021 - 07:30תמיר
1629437628ו', 08/20/2021 - 07:33אור
1629437704ו', 08/20/2021 - 07:35תמיר
1629437945ו', 08/20/2021 - 07:39אור
1629438022ו', 08/20/2021 - 07:40אור
1629438533ו', 08/20/2021 - 07:48אורן
1629438546ו', 08/20/2021 - 07:49אורן
1629439088ו', 08/20/2021 - 07:58טיטי
1629439244ו', 08/20/2021 - 08:00אורן
1629439584ו', 08/20/2021 - 08:06שרית
1629439590ו', 08/20/2021 - 08:06עומר
1629439656ו', 08/20/2021 - 08:07אורן
1629439678ו', 08/20/2021 - 08:07אורן
1629439691ו', 08/20/2021 - 08:08תמיר
1629439813ו', 08/20/2021 - 08:10עומר
1629439884ו', 08/20/2021 - 08:11תמיר
1629439890ו', 08/20/2021 - 08:11אורן
1629440294ו', 08/20/2021 - 08:18אורן
1629440297ו', 08/20/2021 - 08:18אורן

עמודים