הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629433018ו', 08/20/2021 - 06:16טיטי
1629433386ו', 08/20/2021 - 06:23אורן
1629433608ו', 08/20/2021 - 06:26אורן
1629434045ו', 08/20/2021 - 06:34אורן
1629434476ו', 08/20/2021 - 06:41תמיר
1629434823ו', 08/20/2021 - 06:47אורן
1629434848ו', 08/20/2021 - 06:47טיטי
1629434864ו', 08/20/2021 - 06:47אורן
1629434945ו', 08/20/2021 - 06:49טיטי
1629434980ו', 08/20/2021 - 06:49אורן
1629435080ו', 08/20/2021 - 06:51אורן
1629435594ו', 08/20/2021 - 06:59מירי
1629435684ו', 08/20/2021 - 07:01אורן
1629435801ו', 08/20/2021 - 07:03אורן
1629435866ו', 08/20/2021 - 07:04אורן
1629436116ו', 08/20/2021 - 07:08תמיר
1629436590ו', 08/20/2021 - 07:16טיטי
1629436806ו', 08/20/2021 - 07:20אורן
1629437125ו', 08/20/2021 - 07:25אורן
1629437157ו', 08/20/2021 - 07:25אורן

עמודים