הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629428153ו', 08/20/2021 - 04:55טיטי
1629428549ו', 08/20/2021 - 05:02אורן
1629428567ו', 08/20/2021 - 05:02אורן
1629428588ו', 08/20/2021 - 05:03אורן
1629428902ו', 08/20/2021 - 05:08אורן
1629429465ו', 08/20/2021 - 05:17שרית
1629429508ו', 08/20/2021 - 05:18טיטי
1629430130ו', 08/20/2021 - 05:28שרית
1629431047ו', 08/20/2021 - 05:44עומר
1629431332ו', 08/20/2021 - 05:48אורן
1629431600ו', 08/20/2021 - 05:53תמיר
1629431637ו', 08/20/2021 - 05:53אורן
1629431757ו', 08/20/2021 - 05:55אורן
1629431825ו', 08/20/2021 - 05:57אורן
1629431962ו', 08/20/2021 - 05:59טיטי
1629432007ו', 08/20/2021 - 06:00אור
1629432373ו', 08/20/2021 - 06:06אורן
1629432388ו', 08/20/2021 - 06:06אורן
1629432566ו', 08/20/2021 - 06:09אורן
1629432650ו', 08/20/2021 - 06:10אורן

עמודים