הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחמיין בסדר יורדתאריךבחירה
1629411012ו', 08/20/2021 - 00:10אור
1629411140ו', 08/20/2021 - 00:12אורן
1629411209ו', 08/20/2021 - 00:13מירי
1629411234ו', 08/20/2021 - 00:13אורן
1629411421ו', 08/20/2021 - 00:17אורן
1629411427ו', 08/20/2021 - 00:17תמיר
1629411442ו', 08/20/2021 - 00:17שרית
1629411916ו', 08/20/2021 - 00:25אורן
1629412131ו', 08/20/2021 - 00:28אורן
1629412143ו', 08/20/2021 - 00:29אורן
1629412336ו', 08/20/2021 - 00:32אורן
1629412340ו', 08/20/2021 - 00:32תמיר
1629412359ו', 08/20/2021 - 00:32שרית
1629412495ו', 08/20/2021 - 00:34אורן
1629412608ו', 08/20/2021 - 00:36אורן
1629412664ו', 08/20/2021 - 00:37תמיר
1629413300ו', 08/20/2021 - 00:48אורן
1629413307ו', 08/20/2021 - 00:48טיטי
1629413419ו', 08/20/2021 - 00:50טיטי
1629414528ו', 08/20/2021 - 01:08אורן

עמודים