הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629409033ה', 08/19/2021 - 23:37אורן
1629409206ה', 08/19/2021 - 23:40אורן
1629409221ה', 08/19/2021 - 23:40אורן
1629409386ה', 08/19/2021 - 23:43אורן
1629409637ה', 08/19/2021 - 23:47טיטי
1629409653ה', 08/19/2021 - 23:47אור
1629409770ה', 08/19/2021 - 23:49תמיר
1629409791ה', 08/19/2021 - 23:49אורן
1629409831ה', 08/19/2021 - 23:50אורן
1629409915ה', 08/19/2021 - 23:51אורן
1629410123ה', 08/19/2021 - 23:54עומר
1629410338ה', 08/19/2021 - 23:58אור
1629410375ה', 08/19/2021 - 23:59אורן
1629410416ו', 08/20/2021 - 00:00תמיר
1629410416ו', 08/20/2021 - 00:00אורן
1629410431ו', 08/20/2021 - 00:00אורן
1629410634ו', 08/20/2021 - 00:03אורן
1629410870ו', 08/20/2021 - 00:07שרית
1629410944ו', 08/20/2021 - 00:09אורן
1629410957ו', 08/20/2021 - 00:09אורן

עמודים