הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחמיין בסדר יורדתאריךבחירה
1629404163ה', 08/19/2021 - 22:16תמיר
1629404192ה', 08/19/2021 - 22:16אור
1629404233ה', 08/19/2021 - 22:17עומר
1629404241ה', 08/19/2021 - 22:17עומר
1629404435ה', 08/19/2021 - 22:20עומר
1629404468ה', 08/19/2021 - 22:21אורן
1629404507ה', 08/19/2021 - 22:21אורן
1629404513ה', 08/19/2021 - 22:21שרית
1629404519ה', 08/19/2021 - 22:21מירי
1629404561ה', 08/19/2021 - 22:22אורן
1629404705ה', 08/19/2021 - 22:25אור
1629404730ה', 08/19/2021 - 22:25אורן
1629404765ה', 08/19/2021 - 22:26אורן
1629404767ה', 08/19/2021 - 22:26שרית
1629404797ה', 08/19/2021 - 22:26אור
1629404855ה', 08/19/2021 - 22:27אורן
1629404899ה', 08/19/2021 - 22:28אורן
1629404958ה', 08/19/2021 - 22:29שרית
1629404962ה', 08/19/2021 - 22:29אורן
1629404976ה', 08/19/2021 - 22:29אורן

עמודים