הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610231606ש', 01/09/2021 - 23:33זהבה בן
1610231621ש', 01/09/2021 - 23:33זהבה בן
1610231628ש', 01/09/2021 - 23:33תום
1610231635ש', 01/09/2021 - 23:33זהבה בן
1610231662ש', 01/09/2021 - 23:34זהבה בן
1610231692ש', 01/09/2021 - 23:34זהבה בן
1610231712ש', 01/09/2021 - 23:35זהבה בן
1610231748ש', 01/09/2021 - 23:35זהבה בן
1610231758ש', 01/09/2021 - 23:35זהבה בן
1610231777ש', 01/09/2021 - 23:36זהבה בן
1610231806ש', 01/09/2021 - 23:36גל
1610231807ש', 01/09/2021 - 23:36זהבה בן
1610231833ש', 01/09/2021 - 23:37זהבה בן
1610231861ש', 01/09/2021 - 23:37גל
1610231863ש', 01/09/2021 - 23:37ג'וזי
1610231864ש', 01/09/2021 - 23:37זהבה בן
1610231890ש', 01/09/2021 - 23:38זהבה בן
1610231895ש', 01/09/2021 - 23:38גל
1610231933ש', 01/09/2021 - 23:38זהבה בן
1610231961ש', 01/09/2021 - 23:39זהבה בן

עמודים