הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610231221ש', 01/09/2021 - 23:27קארין
1610231223ש', 01/09/2021 - 23:27גל
1610231226ש', 01/09/2021 - 23:27תום
1610231226ש', 01/09/2021 - 23:27גל
1610231227ש', 01/09/2021 - 23:27זהבה בן
1610231228ש', 01/09/2021 - 23:27גל
1610231230ש', 01/09/2021 - 23:27תום
1610231233ש', 01/09/2021 - 23:27גל
1610231243ש', 01/09/2021 - 23:27גל
1610231255ש', 01/09/2021 - 23:27זהבה בן
1610231279ש', 01/09/2021 - 23:27גל
1610231286ש', 01/09/2021 - 23:28זהבה בן
1610231307ש', 01/09/2021 - 23:28גל
1610231308ש', 01/09/2021 - 23:28זהבה בן
1610231330ש', 01/09/2021 - 23:28גל
1610231336ש', 01/09/2021 - 23:28גל
1610231342ש', 01/09/2021 - 23:29גל
1610231358ש', 01/09/2021 - 23:29גל
1610231358ש', 01/09/2021 - 23:29ג'וזי
1610231376ש', 01/09/2021 - 23:29גל

עמודים