הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610230978ש', 01/09/2021 - 23:22זהבה בן
1610230991ש', 01/09/2021 - 23:23ג'וזי
1610231000ש', 01/09/2021 - 23:23זהבה בן
1610231034ש', 01/09/2021 - 23:23זהבה בן
1610231042ש', 01/09/2021 - 23:24תום
1610231061ש', 01/09/2021 - 23:24תום
1610231065ש', 01/09/2021 - 23:24זהבה בן
1610231084ש', 01/09/2021 - 23:24ג'וזי
1610231103ש', 01/09/2021 - 23:25זהבה בן
1610231124ש', 01/09/2021 - 23:25גל
1610231137ש', 01/09/2021 - 23:25זהבה בן
1610231155ש', 01/09/2021 - 23:25יהודה
1610231167ש', 01/09/2021 - 23:26זהבה בן
1610231185ש', 01/09/2021 - 23:26גל
1610231186ש', 01/09/2021 - 23:26גל
1610231196ש', 01/09/2021 - 23:26זהבה בן
1610231196ש', 01/09/2021 - 23:26לינור
1610231212ש', 01/09/2021 - 23:26גל
1610231220ש', 01/09/2021 - 23:27גל
1610231221ש', 01/09/2021 - 23:27גל

עמודים