הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610230434ש', 01/09/2021 - 23:13זהבה בן
1610230461ש', 01/09/2021 - 23:14זהבה בן
1610230463ש', 01/09/2021 - 23:14זהבה בן
1610230472ש', 01/09/2021 - 23:14זהבה בן
1610230486ש', 01/09/2021 - 23:14זהבה בן
1610230513ש', 01/09/2021 - 23:15זהבה בן
1610230515ש', 01/09/2021 - 23:15זהבה בן
1610230540ש', 01/09/2021 - 23:15זהבה בן
1610230544ש', 01/09/2021 - 23:15זהבה בן
1610230548ש', 01/09/2021 - 23:15ג'וזי
1610230553ש', 01/09/2021 - 23:15אילון
1610230561ש', 01/09/2021 - 23:16ג'וזי
1610230567ש', 01/09/2021 - 23:16זהבה בן
1610230576ש', 01/09/2021 - 23:16תום
1610230590ש', 01/09/2021 - 23:16זהבה בן
1610230610ש', 01/09/2021 - 23:16זהבה בן
1610230636ש', 01/09/2021 - 23:17זהבה בן
1610230667ש', 01/09/2021 - 23:17תום
1610230675ש', 01/09/2021 - 23:17יהודה
1610230694ש', 01/09/2021 - 23:18תום

עמודים