הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1611296917ו', 01/22/2021 - 07:28זהבה בן
1611297429ו', 01/22/2021 - 07:37זהבה בן
1611297790ו', 01/22/2021 - 07:43ג'וזי
1611297839ו', 01/22/2021 - 07:43זהבה בן
1611298443ו', 01/22/2021 - 07:54זהבה בן
1611298990ו', 01/22/2021 - 08:03זהבה בן
1611299396ו', 01/22/2021 - 08:09זהבה בן
1611299773ו', 01/22/2021 - 08:16יהודה
1611299823ו', 01/22/2021 - 08:17זהבה בן
1611300717ו', 01/22/2021 - 08:31זהבה בן
1611300793ו', 01/22/2021 - 08:33זהבה בן
1611301188ו', 01/22/2021 - 08:39זהבה בן
1611301785ו', 01/22/2021 - 08:49ליאור
1611301936ו', 01/22/2021 - 08:52ג'וזי
1611304789ו', 01/22/2021 - 09:39גל
1611304955ו', 01/22/2021 - 09:42זהבה בן
1611305449ו', 01/22/2021 - 09:50זהבה בן
1611305500ו', 01/22/2021 - 09:51זהבה בן
1611305908ו', 01/22/2021 - 09:58דרור
1611305922ו', 01/22/2021 - 09:58זהבה בן

עמודים