הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610230145ש', 01/09/2021 - 23:09זהבה בן
1610230152ש', 01/09/2021 - 23:09ג'וזי
1610230191ש', 01/09/2021 - 23:09יהודה
1610230202ש', 01/09/2021 - 23:10יהודה
1610230209ש', 01/09/2021 - 23:10זהבה בן
1610230221ש', 01/09/2021 - 23:10יהודה
1610230227ש', 01/09/2021 - 23:10זהבה בן
1610230227ש', 01/09/2021 - 23:10זהבה בן
1610230284ש', 01/09/2021 - 23:11תום
1610230284ש', 01/09/2021 - 23:11גל
1610230289ש', 01/09/2021 - 23:11זהבה בן
1610230322ש', 01/09/2021 - 23:12זהבה בן
1610230350ש', 01/09/2021 - 23:12זהבה בן
1610230355ש', 01/09/2021 - 23:12יהודה
1610230363ש', 01/09/2021 - 23:12יהודה
1610230378ש', 01/09/2021 - 23:12תום
1610230381ש', 01/09/2021 - 23:13ג'וזי
1610230382ש', 01/09/2021 - 23:13זהבה בן
1610230408ש', 01/09/2021 - 23:13זהבה בן
1610230410ש', 01/09/2021 - 23:13זהבה בן

עמודים