הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1612703283א', 02/07/2021 - 14:08זהבה בן
1612702092א', 02/07/2021 - 13:48זהבה בן
1612701274א', 02/07/2021 - 13:34זהבה בן
1612700819א', 02/07/2021 - 13:26זהבה בן
1612699270א', 02/07/2021 - 13:01זהבה בן
1612698567א', 02/07/2021 - 12:49זהבה בן
1612698108א', 02/07/2021 - 12:41זהבה בן
1612697671א', 02/07/2021 - 12:34זהבה בן
1612697261א', 02/07/2021 - 12:27זהבה בן
1612696695א', 02/07/2021 - 12:18זהבה בן
1612696102א', 02/07/2021 - 12:08זהבה בן
1612686645א', 02/07/2021 - 09:30זהבה בן
1612685563א', 02/07/2021 - 09:12זהבה בן
1612683799א', 02/07/2021 - 08:43זהבה בן
1612683262א', 02/07/2021 - 08:34זהבה בן
1612683099א', 02/07/2021 - 08:31זהבה בן
1612682083א', 02/07/2021 - 08:14זהבה בן
1612677445א', 02/07/2021 - 06:57זהבה בן
1612648313ש', 02/06/2021 - 22:51זהבה בן
1612646674ש', 02/06/2021 - 22:24זהבה בן

עמודים