הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610228853ש', 01/09/2021 - 22:47ג'וזי
1610228957ש', 01/09/2021 - 22:49רמי
1610229073ש', 01/09/2021 - 22:51ג'וזי
1610229152ש', 01/09/2021 - 22:52דרור
1610229161ש', 01/09/2021 - 22:52יהודה
1610229454ש', 01/09/2021 - 22:57ג'וזי
1610229616ש', 01/09/2021 - 23:00יהודה
1610229650ש', 01/09/2021 - 23:00יהודה
1610229755ש', 01/09/2021 - 23:02יהודה
1610229808ש', 01/09/2021 - 23:03ג'וזי
1610229884ש', 01/09/2021 - 23:04ג'וזי
1610229920ש', 01/09/2021 - 23:05אילון
1610229947ש', 01/09/2021 - 23:05גל
1610229971ש', 01/09/2021 - 23:06זהבה בן
1610229991ש', 01/09/2021 - 23:06זהבה בן
1610230050ש', 01/09/2021 - 23:07זהבה בן
1610230091ש', 01/09/2021 - 23:08זהבה בן
1610230126ש', 01/09/2021 - 23:08ג'וזי
1610230126ש', 01/09/2021 - 23:08זהבה בן
1610230131ש', 01/09/2021 - 23:08זהבה בן

עמודים