הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548283534ד', 01/23/2019 - 23:45נרי
1548283574ד', 01/23/2019 - 23:46אורלי
1548283622ד', 01/23/2019 - 23:46אורלי
1548283621ד', 01/23/2019 - 23:46בן זיני
1548283621ד', 01/23/2019 - 23:46נרי
1548283633ד', 01/23/2019 - 23:47נרי
1548283636ד', 01/23/2019 - 23:47עדן
1548283641ד', 01/23/2019 - 23:47נרי
1548283697ד', 01/23/2019 - 23:48נרי
1548283701ד', 01/23/2019 - 23:48עדן
1548283709ד', 01/23/2019 - 23:48נרי
1548283717ד', 01/23/2019 - 23:48אסף
1548283776ד', 01/23/2019 - 23:49אסף
1548283788ד', 01/23/2019 - 23:49נרי
1548283812ד', 01/23/2019 - 23:50נרי
1548283814ד', 01/23/2019 - 23:50אסף
1548283829ד', 01/23/2019 - 23:50בן זיני
1548283904ד', 01/23/2019 - 23:51אסף
1548283911ד', 01/23/2019 - 23:51אסף
1548283932ד', 01/23/2019 - 23:52אורלי

עמודים