הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחמיין בסדר יורדתאריךבחירה
1548316710ה', 01/24/2019 - 08:58אסף
1548316854ה', 01/24/2019 - 09:00עדן
1548317209ה', 01/24/2019 - 09:06נרי
1548317326ה', 01/24/2019 - 09:08אסף
1548317416ה', 01/24/2019 - 09:10רומי
1548317464ה', 01/24/2019 - 09:11אסף
1548317483ה', 01/24/2019 - 09:11נרי
1548315924ה', 01/24/2019 - 08:45אסף
1548315915ה', 01/24/2019 - 08:45נרי
1548314442ה', 01/24/2019 - 08:20נרי
1548314453ה', 01/24/2019 - 08:20אסף
1548314500ה', 01/24/2019 - 08:21נרי
1548314614ה', 01/24/2019 - 08:23אורלי
1548314739ה', 01/24/2019 - 08:25נרי
1548314752ה', 01/24/2019 - 08:25אסף
1548314886ה', 01/24/2019 - 08:28אסף
1548314897ה', 01/24/2019 - 08:28נרי
1548315215ה', 01/24/2019 - 08:33נרי
1548315240ה', 01/24/2019 - 08:33אסף
1548315502ה', 01/24/2019 - 08:38רומי

עמודים