הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548283191ד', 01/23/2019 - 23:39נרי
1548283198ד', 01/23/2019 - 23:39נרי
1548283199ד', 01/23/2019 - 23:39בן זיני
1548283213ד', 01/23/2019 - 23:40אסף
1548283232ד', 01/23/2019 - 23:40נרי
1548283252ד', 01/23/2019 - 23:40אסף
1548283252ד', 01/23/2019 - 23:40אסף
1548283255ד', 01/23/2019 - 23:40נרי
1548283317ד', 01/23/2019 - 23:41אורלי
1548283349ד', 01/23/2019 - 23:42רומי
1548283353ד', 01/23/2019 - 23:42אסף
1548283370ד', 01/23/2019 - 23:42עדן
1548283376ד', 01/23/2019 - 23:42בן זיני
1548283378ד', 01/23/2019 - 23:42אורלי
1548283460ד', 01/23/2019 - 23:44נרי
1548283477ד', 01/23/2019 - 23:44אסף
1548283478ד', 01/23/2019 - 23:44בן זיני
1548283481ד', 01/23/2019 - 23:44אורלי
1548283491ד', 01/23/2019 - 23:44אסף
1548283495ד', 01/23/2019 - 23:44נרי

עמודים