הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548282534ד', 01/23/2019 - 23:28בן זיני
1548282549ד', 01/23/2019 - 23:29רומי
1548282577ד', 01/23/2019 - 23:29רומי
1548282586ד', 01/23/2019 - 23:29רומי
1548282635ד', 01/23/2019 - 23:30עדן
1548282671ד', 01/23/2019 - 23:31עדן
1548282676ד', 01/23/2019 - 23:31אסף
1548282717ד', 01/23/2019 - 23:31עדן
1548282763ד', 01/23/2019 - 23:32נרי
1548282767ד', 01/23/2019 - 23:32אסף
1548282790ד', 01/23/2019 - 23:33בן זיני
1548282995ד', 01/23/2019 - 23:36אסף
1548283017ד', 01/23/2019 - 23:36בן זיני
1548283059ד', 01/23/2019 - 23:37אסף
1548283078ד', 01/23/2019 - 23:37נרי
1548283080ד', 01/23/2019 - 23:37אסף
1548283102ד', 01/23/2019 - 23:38עדן
1548283107ד', 01/23/2019 - 23:38אסף
1548283168ד', 01/23/2019 - 23:39אסף
1548283175ד', 01/23/2019 - 23:39אסף

עמודים