הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1548308047ה', 01/24/2019 - 06:34עדן
1548307943ה', 01/24/2019 - 06:32אורלי
1548307796ה', 01/24/2019 - 06:29אסף
1548307684ה', 01/24/2019 - 06:28אסף
1548307601ה', 01/24/2019 - 06:26עדן
1548307508ה', 01/24/2019 - 06:25נרי
1548307326ה', 01/24/2019 - 06:22אורלי
1548307276ה', 01/24/2019 - 06:21נרי
1548307238ה', 01/24/2019 - 06:20בן זיני
1548307151ה', 01/24/2019 - 06:19רומי
1548307049ה', 01/24/2019 - 06:17אסף
1548307047ה', 01/24/2019 - 06:17אסף
1548307047ה', 01/24/2019 - 06:17נרי
1548307020ה', 01/24/2019 - 06:16רומי
1548306866ה', 01/24/2019 - 06:14נרי
1548306810ה', 01/24/2019 - 06:13אורלי
1548306567ה', 01/24/2019 - 06:09בן זיני
1548306388ה', 01/24/2019 - 06:06אסף
1548305786ה', 01/24/2019 - 05:56רומי
1548305645ה', 01/24/2019 - 05:54בן זיני

עמודים