הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחמיין בסדר יורדתאריךבחירה
1548293336ה', 01/24/2019 - 02:28אסף
1548299307ה', 01/24/2019 - 04:08אסף
1548312824ה', 01/24/2019 - 07:53אורלי
1548313538ה', 01/24/2019 - 08:05בן זיני
1548313620ה', 01/24/2019 - 08:06אורלי
1548313625ה', 01/24/2019 - 08:07נרי
1548313631ה', 01/24/2019 - 08:07אסף
1548313724ה', 01/24/2019 - 08:08אסף
1548313783ה', 01/24/2019 - 08:09אסף
1548313841ה', 01/24/2019 - 08:10עדן
1548313844ה', 01/24/2019 - 08:10אסף
1548313897ה', 01/24/2019 - 08:11נרי
1548313949ה', 01/24/2019 - 08:12אסף
1548313956ה', 01/24/2019 - 08:12אסף
1548313960ה', 01/24/2019 - 08:12נרי
1548314005ה', 01/24/2019 - 08:13בן זיני
1548313518ה', 01/24/2019 - 08:05בן זיני
1548313489ה', 01/24/2019 - 08:04נרי
1548312854ה', 01/24/2019 - 07:54רומי
1548312933ה', 01/24/2019 - 07:55אסף

עמודים