הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548281845ד', 01/23/2019 - 23:17בן זיני
1548281890ד', 01/23/2019 - 23:18אסף
1548281915ד', 01/23/2019 - 23:18נרי
1548282009ד', 01/23/2019 - 23:20בן זיני
1548282017ד', 01/23/2019 - 23:20אסף
1548282079ד', 01/23/2019 - 23:21עדן
1548282116ד', 01/23/2019 - 23:21עדן
1548282187ד', 01/23/2019 - 23:23אסף
1548282223ד', 01/23/2019 - 23:23נרי
1548282241ד', 01/23/2019 - 23:23בן זיני
1548282256ד', 01/23/2019 - 23:24אורלי
1548282267ד', 01/23/2019 - 23:24נרי
1548282280ד', 01/23/2019 - 23:24אסף
1548282299ד', 01/23/2019 - 23:24אסף
1548282300ד', 01/23/2019 - 23:24אסף
1548282337ד', 01/23/2019 - 23:25בן זיני
1548282417ד', 01/23/2019 - 23:26אורלי
1548282485ד', 01/23/2019 - 23:28אורלי
1548282512ד', 01/23/2019 - 23:28עדן
1548282517ד', 01/23/2019 - 23:28בן זיני

עמודים