הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548281023ד', 01/23/2019 - 23:03אסף
1548281045ד', 01/23/2019 - 23:04עדן
1548281092ד', 01/23/2019 - 23:04בן זיני
1548281152ד', 01/23/2019 - 23:05נרי
1548281344ד', 01/23/2019 - 23:09רומי
1548281392ד', 01/23/2019 - 23:09נרי
1548281462ד', 01/23/2019 - 23:10אסף
1548281503ד', 01/23/2019 - 23:11נרי
1548281626ד', 01/23/2019 - 23:13אסף
1548281643ד', 01/23/2019 - 23:14אסף
1548281647ד', 01/23/2019 - 23:14נרי
1548281670ד', 01/23/2019 - 23:14נרי
1548281681ד', 01/23/2019 - 23:14אורלי
1548281698ד', 01/23/2019 - 23:14נרי
1548281722ד', 01/23/2019 - 23:15בן זיני
1548281728ד', 01/23/2019 - 23:15נרי
1548281755ד', 01/23/2019 - 23:15אסף
1548281793ד', 01/23/2019 - 23:16נרי
1548281838ד', 01/23/2019 - 23:17רומי
1548281845ד', 01/23/2019 - 23:17אסף

עמודים