הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548279761ד', 01/23/2019 - 22:42אסף
1548279761ד', 01/23/2019 - 22:42אסף
1548279780ד', 01/23/2019 - 22:42עדן
1548279784ד', 01/23/2019 - 22:43אסף
1548279835ד', 01/23/2019 - 22:43אורלי
1548279837ד', 01/23/2019 - 22:43בן זיני
1548279841ד', 01/23/2019 - 22:44נרי
1548279853ד', 01/23/2019 - 22:44בן זיני
1548279867ד', 01/23/2019 - 22:44רומי
1548279945ד', 01/23/2019 - 22:45אסף
1548279976ד', 01/23/2019 - 22:46בן זיני
1548279981ד', 01/23/2019 - 22:46אסף
1548279994ד', 01/23/2019 - 22:46אסף
1548279994ד', 01/23/2019 - 22:46אורלי
1548279996ד', 01/23/2019 - 22:46נרי
1548280050ד', 01/23/2019 - 22:47בן זיני
1548280089ד', 01/23/2019 - 22:48בן זיני
1548280098ד', 01/23/2019 - 22:48אסף
1548280109ד', 01/23/2019 - 22:48נרי
1548280124ד', 01/23/2019 - 22:48בן זיני

עמודים