הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548284798ה', 01/24/2019 - 00:06נרי
1548284903ה', 01/24/2019 - 00:08אסף
1548284955ה', 01/24/2019 - 00:09רומי
1548284955ה', 01/24/2019 - 00:09נרי
1548285064ה', 01/24/2019 - 00:11אסף
1548285084ה', 01/24/2019 - 00:11אסף
1548285084ה', 01/24/2019 - 00:11בן זיני
1548285123ה', 01/24/2019 - 00:12בן זיני
1548285125ה', 01/24/2019 - 00:12עדן
1548285145ה', 01/24/2019 - 00:12אסף
1548285150ה', 01/24/2019 - 00:12בן זיני
1548285168ה', 01/24/2019 - 00:12אורלי
1548285190ה', 01/24/2019 - 00:13אסף
1548285238ה', 01/24/2019 - 00:13בן זיני
1548285248ה', 01/24/2019 - 00:14אסף
1548285328ה', 01/24/2019 - 00:15עדן
1548285359ה', 01/24/2019 - 00:15בן זיני
1548285404ה', 01/24/2019 - 00:16אסף
1548285427ה', 01/24/2019 - 00:17אסף
1548285525ה', 01/24/2019 - 00:18אסף

עמודים