הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548283955ד', 01/23/2019 - 23:52עדן
1548284041ד', 01/23/2019 - 23:53בן זיני
1548284050ד', 01/23/2019 - 23:54אסף
1548284092ד', 01/23/2019 - 23:54אורלי
1548284118ד', 01/23/2019 - 23:55בן זיני
1548284136ד', 01/23/2019 - 23:55נרי
1548284151ד', 01/23/2019 - 23:55נרי
1548284220ד', 01/23/2019 - 23:56נרי
1548284237ד', 01/23/2019 - 23:57אורלי
1548284298ד', 01/23/2019 - 23:58אסף
1548284334ד', 01/23/2019 - 23:58בן זיני
1548284341ד', 01/23/2019 - 23:58נרי
1548284388ד', 01/23/2019 - 23:59אסף
1548284388ד', 01/23/2019 - 23:59אורלי
1548284585ה', 01/24/2019 - 00:03נרי
1548284593ה', 01/24/2019 - 00:03אסף
1548284599ה', 01/24/2019 - 00:03עדן
1548284618ה', 01/24/2019 - 00:03נרי
1548284686ה', 01/24/2019 - 00:04אסף
1548284754ה', 01/24/2019 - 00:05אסף

עמודים