הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה במוצש: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1630010941ה', 08/26/2021 - 22:49אורן
1630011070ה', 08/26/2021 - 22:51אורן
1630011077ה', 08/26/2021 - 22:51שרית
1630011087ה', 08/26/2021 - 22:51עומר
1630011128ה', 08/26/2021 - 22:52אור
1630011150ה', 08/26/2021 - 22:52אורן
1630011184ה', 08/26/2021 - 22:53אורן
1630011200ה', 08/26/2021 - 22:53עומר
1630011208ה', 08/26/2021 - 22:53עומר
1630011247ה', 08/26/2021 - 22:54שרית
1630011261ה', 08/26/2021 - 22:54אורן
1630011403ה', 08/26/2021 - 22:56אור
1630011471ה', 08/26/2021 - 22:57אורן
1630011492ה', 08/26/2021 - 22:58שרית
1630011509ה', 08/26/2021 - 22:58אורן
1630011541ה', 08/26/2021 - 22:59אורן
1630011620ה', 08/26/2021 - 23:00אורן
1630011630ה', 08/26/2021 - 23:00אורן
1630011668ה', 08/26/2021 - 23:01תמיר
1630011678ה', 08/26/2021 - 23:01אורן

עמודים