הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1630383428ג', 08/31/2021 - 06:17עומר
1630355662ב', 08/30/2021 - 22:34אורן
1630339799ב', 08/30/2021 - 18:09שרית
1630339569ב', 08/30/2021 - 18:06שרית
1630337971ב', 08/30/2021 - 17:39אורן
1630299082ב', 08/30/2021 - 06:51שרית
1630298832ב', 08/30/2021 - 06:47שרית
1630295601ב', 08/30/2021 - 05:53טיטי
1630290789ב', 08/30/2021 - 04:33אורן
1630282339ב', 08/30/2021 - 02:12אור
1630262422א', 08/29/2021 - 20:40תמיר
1630258082א', 08/29/2021 - 19:28שרית
1630256893א', 08/29/2021 - 19:08טיטי
1630249200א', 08/29/2021 - 16:59שרית
1630248525א', 08/29/2021 - 16:48שרית
1630248391א', 08/29/2021 - 16:46שרית
1630248146א', 08/29/2021 - 16:42שרית
1630247934א', 08/29/2021 - 16:38שרית
1630247883א', 08/29/2021 - 16:38אורן
1630246780א', 08/29/2021 - 16:19שרית

עמודים