הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1630157724ש', 08/28/2021 - 15:35טיטי
1630156970ש', 08/28/2021 - 15:22אורן
1630155995ש', 08/28/2021 - 15:06אור
1630155077ש', 08/28/2021 - 14:51אורן
1630154960ש', 08/28/2021 - 14:49אורן
1630154829ש', 08/28/2021 - 14:47אור
1630154022ש', 08/28/2021 - 14:33שרית
1630153787ש', 08/28/2021 - 14:29שרית
1630153026ש', 08/28/2021 - 14:17אורן
1630151918ש', 08/28/2021 - 13:58תמיר
1630151915ש', 08/28/2021 - 13:58אורן
1630151711ש', 08/28/2021 - 13:55שרית
1630150932ש', 08/28/2021 - 13:42שרית
1630150632ש', 08/28/2021 - 13:37שרית
1630150446ש', 08/28/2021 - 13:34אורן
1630150371ש', 08/28/2021 - 13:32שרית
1630150091ש', 08/28/2021 - 13:28אור
1630149967ש', 08/28/2021 - 13:26שרית
1630149775ש', 08/28/2021 - 13:22שרית
1630149633ש', 08/28/2021 - 13:20אורן

עמודים