הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629975150ה', 08/26/2021 - 12:52תמיר
1629975166ה', 08/26/2021 - 12:52אורן
1629975201ה', 08/26/2021 - 12:53טיטי
1629975212ה', 08/26/2021 - 12:53אורן
1629975221ה', 08/26/2021 - 12:53תמיר
1629975223ה', 08/26/2021 - 12:53תמיר
1629975259ה', 08/26/2021 - 12:54אורן
1629975275ה', 08/26/2021 - 12:54טיטי
1629975291ה', 08/26/2021 - 12:54טיטי
1629975299ה', 08/26/2021 - 12:54תמיר
1629975355ה', 08/26/2021 - 12:55אורן
1629975372ה', 08/26/2021 - 12:56טיטי
1629975422ה', 08/26/2021 - 12:56תמיר
1629975451ה', 08/26/2021 - 12:57אורן
1629975455ה', 08/26/2021 - 12:57אורן
1629975551ה', 08/26/2021 - 12:59אורן
1629975557ה', 08/26/2021 - 12:59אורן
1629975566ה', 08/26/2021 - 12:59טיטי
1629975575ה', 08/26/2021 - 12:59טיטי
1629975585ה', 08/26/2021 - 12:59אורן

עמודים