הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629974584ה', 08/26/2021 - 12:43אורן
1629974608ה', 08/26/2021 - 12:43אורן
1629974641ה', 08/26/2021 - 12:44טיטי
1629974654ה', 08/26/2021 - 12:44עומר
1629974691ה', 08/26/2021 - 12:44אור
1629974705ה', 08/26/2021 - 12:45אורן
1629974728ה', 08/26/2021 - 12:45אורן
1629974738ה', 08/26/2021 - 12:45אורן
1629974761ה', 08/26/2021 - 12:46שרית
1629974807ה', 08/26/2021 - 12:46אורן
1629974829ה', 08/26/2021 - 12:47תמיר
1629974854ה', 08/26/2021 - 12:47תמיר
1629974905ה', 08/26/2021 - 12:48תמיר
1629974933ה', 08/26/2021 - 12:48אורן
1629975038ה', 08/26/2021 - 12:50אורן
1629975058ה', 08/26/2021 - 12:50טיטי
1629975074ה', 08/26/2021 - 12:51אורן
1629975113ה', 08/26/2021 - 12:51טיטי
1629975136ה', 08/26/2021 - 12:52אור
1629975140ה', 08/26/2021 - 12:52תמיר

עמודים