הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629973627ה', 08/26/2021 - 12:27אורן
1629973654ה', 08/26/2021 - 12:27אורן
1629973707ה', 08/26/2021 - 12:28טיטי
1629973772ה', 08/26/2021 - 12:29אורן
1629973787ה', 08/26/2021 - 12:29אורן
1629973792ה', 08/26/2021 - 12:29טיטי
1629973803ה', 08/26/2021 - 12:30תמיר
1629973850ה', 08/26/2021 - 12:30אורן
1629973868ה', 08/26/2021 - 12:31תמיר
1629973895ה', 08/26/2021 - 12:31אורן
1629973899ה', 08/26/2021 - 12:31אורן
1629973969ה', 08/26/2021 - 12:32תמיר
1629973981ה', 08/26/2021 - 12:33אורן
1629974002ה', 08/26/2021 - 12:33אורן
1629974011ה', 08/26/2021 - 12:33אורן
1629974018ה', 08/26/2021 - 12:33אורן
1629974035ה', 08/26/2021 - 12:33אור
1629974050ה', 08/26/2021 - 12:34טיטי
1629974089ה', 08/26/2021 - 12:34תמיר
1629974105ה', 08/26/2021 - 12:35אורן

עמודים