הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629978435ה', 08/26/2021 - 13:47אורן
1629978459ה', 08/26/2021 - 13:47אורן
1629978504ה', 08/26/2021 - 13:48אורן
1629978505ה', 08/26/2021 - 13:48אורן
1629978506ה', 08/26/2021 - 13:48טיטי
1629978523ה', 08/26/2021 - 13:48אורן
1629978530ה', 08/26/2021 - 13:48עומר
1629978539ה', 08/26/2021 - 13:48טיטי
1629978571ה', 08/26/2021 - 13:49אורן
1629978612ה', 08/26/2021 - 13:50אורן
1629978632ה', 08/26/2021 - 13:50אורן
1629978712ה', 08/26/2021 - 13:51אורן
1629978733ה', 08/26/2021 - 13:52טיטי
1629978767ה', 08/26/2021 - 13:52אורן
1629978789ה', 08/26/2021 - 13:53אורן
1629978859ה', 08/26/2021 - 13:54אור
1629978940ה', 08/26/2021 - 13:55תמיר
1629978994ה', 08/26/2021 - 13:56אורן
1629979210ה', 08/26/2021 - 14:00עומר
1629979237ה', 08/26/2021 - 14:00טיטי

עמודים