הינך נמצא כאן

הדחה אחרונה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629971933ה', 08/26/2021 - 11:58תמיר
1629971974ה', 08/26/2021 - 11:59אורן
1629971989ה', 08/26/2021 - 11:59תמיר
1629972048ה', 08/26/2021 - 12:00עומר
1629972055ה', 08/26/2021 - 12:00טיטי
1629972079ה', 08/26/2021 - 12:01אורן
1629972114ה', 08/26/2021 - 12:01אורן
1629972123ה', 08/26/2021 - 12:02שרית
1629972146ה', 08/26/2021 - 12:02אורן
1629972153ה', 08/26/2021 - 12:02שרית
1629972314ה', 08/26/2021 - 12:05אורן
1629972316ה', 08/26/2021 - 12:05טיטי
1629972357ה', 08/26/2021 - 12:05אורן
1629972402ה', 08/26/2021 - 12:06אורן
1629972599ה', 08/26/2021 - 12:09אורן
1629972603ה', 08/26/2021 - 12:10תמיר
1629972702ה', 08/26/2021 - 12:11אורן
1629972781ה', 08/26/2021 - 12:13אורן
1629972796ה', 08/26/2021 - 12:13אורן
1629972853ה', 08/26/2021 - 12:14אורן

עמודים