הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1630355694ב', 08/30/2021 - 22:34אורן
1630339806ב', 08/30/2021 - 18:10שרית
1630339569ב', 08/30/2021 - 18:06שרית
1630337986ב', 08/30/2021 - 17:39אורן
1630298822ב', 08/30/2021 - 06:47שרית
1630282407ב', 08/30/2021 - 02:13אורן
1630262419א', 08/29/2021 - 20:40תמיר
1630258086א', 08/29/2021 - 19:28שרית
1630249222א', 08/29/2021 - 17:00שרית
1630248531א', 08/29/2021 - 16:48שרית
1630248396א', 08/29/2021 - 16:46שרית
1630247939א', 08/29/2021 - 16:38שרית
1630247892א', 08/29/2021 - 16:38אורן
1630246785א', 08/29/2021 - 16:19שרית
1630246656א', 08/29/2021 - 16:17שרית
1630246132א', 08/29/2021 - 16:08שרית
1630245938א', 08/29/2021 - 16:05שרית
1630245590א', 08/29/2021 - 15:59שרית
1630245420א', 08/29/2021 - 15:56שרית
1630232093א', 08/29/2021 - 12:14שרית

עמודים