הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629414710ו', 08/20/2021 - 01:11אורן
1629414948ו', 08/20/2021 - 01:15מירי
1629415152ו', 08/20/2021 - 01:19עומר
1629415204ו', 08/20/2021 - 01:20טיטי
1629415218ו', 08/20/2021 - 01:20עומר
1629416543ו', 08/20/2021 - 01:42שרית
1629416848ו', 08/20/2021 - 01:47אורן
1629417529ו', 08/20/2021 - 01:58אורן
1629418042ו', 08/20/2021 - 02:07תמיר
1629418060ו', 08/20/2021 - 02:07אורן
1629418198ו', 08/20/2021 - 02:09אורן
1629421660ו', 08/20/2021 - 03:07תמיר
1629421959ו', 08/20/2021 - 03:12טיטי
1629423275ו', 08/20/2021 - 03:34אורן
1629424290ו', 08/20/2021 - 03:51אור
1629425441ו', 08/20/2021 - 04:10אור
1629425490ו', 08/20/2021 - 04:11תמיר
1629426212ו', 08/20/2021 - 04:23עומר
1629426445ו', 08/20/2021 - 04:27אורן
1629426822ו', 08/20/2021 - 04:33טיטי

עמודים