הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1630140282ש', 08/28/2021 - 10:44שרית
1630139595ש', 08/28/2021 - 10:33שרית
1630139141ש', 08/28/2021 - 10:25שרית
1630138652ש', 08/28/2021 - 10:17שרית
1630138540ש', 08/28/2021 - 10:15שרית
1630138142ש', 08/28/2021 - 10:09שרית
1630137480ש', 08/28/2021 - 09:58שרית
1630137020ש', 08/28/2021 - 09:50שרית
1630130576ש', 08/28/2021 - 08:02אורן
1630099588ו', 08/27/2021 - 23:26אור
1630090521ו', 08/27/2021 - 20:55שרית
1630090062ו', 08/27/2021 - 20:47שרית
1630089329ו', 08/27/2021 - 20:35תמיר
1630088003ו', 08/27/2021 - 20:13שרית
1630087338ו', 08/27/2021 - 20:02שרית
1630084919ו', 08/27/2021 - 19:21שרית
1630082580ו', 08/27/2021 - 18:42שרית
1630081855ו', 08/27/2021 - 18:30מירי
1630081309ו', 08/27/2021 - 18:21מירי
1630080750ו', 08/27/2021 - 18:12שרית

עמודים