הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629406727ה', 08/19/2021 - 22:58אורן
1629406829ה', 08/19/2021 - 23:00אורן
1629407030ה', 08/19/2021 - 23:03עומר
1629407055ה', 08/19/2021 - 23:04שרית
1629407097ה', 08/19/2021 - 23:04תמיר
1629407114ה', 08/19/2021 - 23:05אור
1629407207ה', 08/19/2021 - 23:06אורן
1629407447ה', 08/19/2021 - 23:10אורן
1629407463ה', 08/19/2021 - 23:11שרית
1629407760ה', 08/19/2021 - 23:15אורן
1629407976ה', 08/19/2021 - 23:19אורן
1629408016ה', 08/19/2021 - 23:20שרית
1629408104ה', 08/19/2021 - 23:21אורן
1629408200ה', 08/19/2021 - 23:23אורן
1629408204ה', 08/19/2021 - 23:23עומר
1629408558ה', 08/19/2021 - 23:29אורן
1629408588ה', 08/19/2021 - 23:29אורן
1629408958ה', 08/19/2021 - 23:35אורן
1629408962ה', 08/19/2021 - 23:36אורן
1629408965ה', 08/19/2021 - 23:36אורן

עמודים