הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629405029ה', 08/19/2021 - 22:30תמיר
1629405127ה', 08/19/2021 - 22:32עומר
1629405174ה', 08/19/2021 - 22:32עומר
1629405282ה', 08/19/2021 - 22:34טיטי
1629405706ה', 08/19/2021 - 22:41אור
1629405748ה', 08/19/2021 - 22:42טיטי
1629405833ה', 08/19/2021 - 22:43מירי
1629405837ה', 08/19/2021 - 22:43אור
1629405869ה', 08/19/2021 - 22:44אורן
1629405890ה', 08/19/2021 - 22:44שרית
1629405947ה', 08/19/2021 - 22:45אורן
1629405986ה', 08/19/2021 - 22:46אורן
1629406168ה', 08/19/2021 - 22:49אורן
1629406190ה', 08/19/2021 - 22:49טיטי
1629406192ה', 08/19/2021 - 22:49אור
1629406219ה', 08/19/2021 - 22:50טיטי
1629406282ה', 08/19/2021 - 22:51אורן
1629406455ה', 08/19/2021 - 22:54אורן
1629406470ה', 08/19/2021 - 22:54עומר
1629406564ה', 08/19/2021 - 22:56שרית

עמודים