הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1630249222א', 08/29/2021 - 17:00שרית
1630258086א', 08/29/2021 - 19:28שרית
1630262419א', 08/29/2021 - 20:40תמיר
1630282407ב', 08/30/2021 - 02:13אורן
1630298822ב', 08/30/2021 - 06:47שרית
1630337986ב', 08/30/2021 - 17:39אורן
1630339569ב', 08/30/2021 - 18:06שרית
1630339806ב', 08/30/2021 - 18:10שרית
1630355694ב', 08/30/2021 - 22:34אורן

עמודים