הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1630228156א', 08/29/2021 - 11:09שרית
1630227425א', 08/29/2021 - 10:57שרית
1630226024א', 08/29/2021 - 10:33שרית
1630225205א', 08/29/2021 - 10:20שרית
1630224755א', 08/29/2021 - 10:12שרית
1630223219א', 08/29/2021 - 09:46שרית
1630221482א', 08/29/2021 - 09:18שרית
1630221044א', 08/29/2021 - 09:10שרית
1630220623א', 08/29/2021 - 09:03שרית
1630220131א', 08/29/2021 - 08:55שרית
1630219039א', 08/29/2021 - 08:37שרית
1630217789א', 08/29/2021 - 08:16שרית
1630217402א', 08/29/2021 - 08:10שרית
1630216798א', 08/29/2021 - 07:59שרית
1630214142א', 08/29/2021 - 07:15שרית
1630213580א', 08/29/2021 - 07:06אורן
1630211506א', 08/29/2021 - 06:31שרית
1630210796א', 08/29/2021 - 06:19שרית
1630209718א', 08/29/2021 - 06:01שרית
1630198468א', 08/29/2021 - 02:54אורן

עמודים