הינך נמצא כאן

הדחה שמינית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1629403675ה', 08/19/2021 - 22:07שרית
1629403724ה', 08/19/2021 - 22:08אורן
1629403750ה', 08/19/2021 - 22:09אורן
1629403844ה', 08/19/2021 - 22:10עומר
1629403883ה', 08/19/2021 - 22:11אורן
1629403901ה', 08/19/2021 - 22:11טיטי
1629403925ה', 08/19/2021 - 22:12אורן
1629403946ה', 08/19/2021 - 22:12מירי
1629403950ה', 08/19/2021 - 22:12אורן
1629403972ה', 08/19/2021 - 22:12טיטי
1629404002ה', 08/19/2021 - 22:13אורן
1629404017ה', 08/19/2021 - 22:13טיטי
1629404021ה', 08/19/2021 - 22:13אורן
1629404085ה', 08/19/2021 - 22:14אורן
1629404088ה', 08/19/2021 - 22:14שרית
1629404106ה', 08/19/2021 - 22:15אורן
1629404119ה', 08/19/2021 - 22:15אורן
1629404122ה', 08/19/2021 - 22:15טיטי
1629404149ה', 08/19/2021 - 22:15אורן
1629404161ה', 08/19/2021 - 22:16אורן

עמודים